Chrzest Święty

1. O Chrzcie Świętym​

KKK 1213: Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie.

Więcej o Sakramencie Chrztu Świętego

2. Dokumenty potrzebne do chrztu dziecka:​

 • akt urodzenia dziecka (odpis);
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców;
 • dane o rodz­i­cach chrzest­nych (imiona, nazwiska, data urodzenia, adres);
 • zaświad­cze­nie z parafii zamieszka­nia rodz­iców chrzest­nych o praktykowaniu wiary oraz świadectwo bierzmowania;
 • w przypadku starszych dzieci: świadectwo ukończenia kat­e­chiza­cji szkolnej lub zaświad­cze­nie o uczest­nictwie w kat­e­chezie szkolnej lub ostat­nie świadectwo katechizacji.

3. Chrzestny musi spełniać następujące warunki:​

 • mieć ukończone 16 lat
 • być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię
 • prowadzić życie zgodne z wiarą
 • chrzestnym/ą – nie może być to osoba, która żyje w związku niesakramentalnym – ślub cywilny, konkubinat;
 • przedstawić zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania, że może pełnić funkcję chrzestnego.

4. Znaki Chrztu Świętego:​

 1. Imię – Bardzo piękna jest tradycja Kościoła. Według niej w wyborze imienia dziecka kierowano się kalendarzem świętych Kościoła. Imię wiąże wtedy z konkretnym patronem. Kimś, kto z nieba będzie opiekował się mną na mojej drodze życia, abym i ja dołączył do grona świętych. Dlatego liturgia chrzcielna zawiera także litanię do Wszystkich Świętych, bowiem w tej ważnej chwili pragniemy włączyć w zanurzenie w Bogu nie tylko ziemię ale i całe niebo. Moje chrzcielne imię „mówi” o mnie Bogu. Ono mówi także o wierze moich rodziców, o moim patronie, którego warto poznać i zaprzyjaźnić się z nim. Jest też ciągle tajemnicą do odkrycia. Warto odczytać co znaczy moje imię, z jakiego języka pochodzi i z jakimi świętymi patronami mnie wiąże. Warto też często po imieniu zwracać się do moich braci i sióstr, bo przecież po imieniu zna nas sam Bóg i tak się też do nas zwraca.
 2. Biała szata – ozdobna biała chusta, którą dziecko otrzymuje bezpośrednio po chrzcie – symbolizuje, że po chrzcie stało się nowym stworzeniem, oczyszczonym z grzechu i przyoblekło się w Chrystusa. Rodzice i chrzestni mają troszczyć się by tę nową godność dziecko zachowało nieskalaną aż po życie wieczne.
 3. Świeca chrzcielna – zapalana po chrzcie na znak, że ochrzczony stał się dzieckiem światłości.