Dyspensa od zachowania czwartego Przykazania Kościelnego

W związku z tym, że liturgiczne święto Świętej Rodziny z Nazaretu przypada w tym roku w piątek, 30 grudnia, oraz mając na względzie dobro duchowe wiernych, na podstawie kan. 87 i 88 KPK, wszystkim wiernym Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, a także innym katolikom przebywającym w tym dniu na jej terytorium, udzielam dyspensy od zachowania czwartego Przykazania Kościelnego, nakazującego wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Zachęcam jednocześnie do zastąpienia tych praktyk innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności.

Wszystkim udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa.

Zielona Góra, 21 grudnia 2022 r.

Znak: B1-5/22

+ Tadeusz Lityński
Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

ks. Piotr Kubiak
Kanclerz Kurii