Komunikat Archiwum Diecezjalnego

Dyrektor Archiwum Diecezjalnego, ks. Robert Kufel, zwraca się z gorącym apelem i serdeczną prośbą o przekazywanie do Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze wszelkich pamiątek przeszłości, znalezionych w czasie prac remontowych przy okazji wymiany dachów, podług, okien i drzwi. Chodzi m. in. o różnego rodzaju dawne dokumenty, w tym fotografie, listy, mapy, kosztorysy a także książki, pocztówki, gazety itp. Ten, kto je ukrył, wierzył że ludzie kiedyś je znajdą i ocalą od zniszczenia.

Archiwum Diecezjalne, którego misją jest troska o zachowanie pamiątek przeszłości, stanowi najwłaściwsze miejsce, gdzie te przedmioty powinny ostatecznie trafić. W Archiwum zajmą się nimi konserwatorzy, którzy dadzą im „drugie życie”. Następnie zostaną udostępnione, aby wszyscy zainteresowani mogli je poznać.

Przy Archiwum Diecezjalnym w Zielonej Górze powstało Archiwum Kresowe. Stanowi ono odrębny dział archiwalny oraz serwis internetowy gromadzący i udostępniający materiały dotyczące przeszłości Kresowian mieszkających na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej a także niemieckiego dziedzictwa obszaru na którym zamieszkali.

Tworzymy zbiór dokumentów, fotografii i wspomnień rodzin, które zostały wysiedlone z Kresów na Ziemię Lubuską. Dokumenty, fotografie czy rękopisy pozwolą na poznanie przeszłości naszych przodków. W związku z czym bardzo proszę o przekazywanie kresowych eksponatów do naszego zbioru.

Kontakt:
tel. 728 443 414;
email: archiwum@diecezjazg.pl