Droga Krzyżowa z Małym Gościem Niedzielnym

Zdjęcie z pierwszej Drogi Krzyżowej – 24.02.2023 r.

W Piątki Wielkiego Postu zapraszamy na godz. 16:30 dzieci i dorosłych na nabożeństwa Drogi Krzyżowej z Małym Gościem Niedzielnym pt. „W krzyżu miłości nauka”.

Nawiązujemy w nich do słów tradycyjnej pieśni pasyjnej: „W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka”. Proponujemy w tym roku pogłębienie tematyki cnoty miłości, zwłaszcza w kontekście wymienionych w katechizmie uczynków miłosierdzia względem duszy.

Mamy na względzie panującą wszechobecnie modę na podkreślanie subiektywnego charakteru wyznawanej wiary i deprecjonowanie walorów wzajemnego napomnienia braterskiego, uznania własnego grzechu czy też obojętności wobec dziejącego się wokół nas zła. Chcielibyśmy, aby przypomnienie tych uczynków, nakazanych w katechizmie jako wyraz troski wzajemnej o duszę nieśmiertelną, miało charakter nie tylko modlitewny, ale i edukacyjny.

piszą autorzy