Przekaż 1,5% podatku na Caritas naszej diecezji!

Zachęcamy by 1,5 % podatku przekazywać na naszą Caritas, warto, by te fundusze zostały na terenie naszej diecezji i wspierały codzienne działania Caritas Diecezjalnej przez cały rok na rzecz osób najbardziej potrzebujących.

W znacznym stopniu pieniądze zebrane przez naszą Caritas w ramach akcji 1,5 % podatku-100% serca to współfinansowanie pomocy przekazywanej mieszkańcom naszej diecezji, za wiedzą i zgodą Księdza Proboszcza i Parafialnego Zespołu Caritas.

Statystyki 1% za 2021 r.:

(wg dokumentu wydanego przez Ministerstwo Finansów na dzień 15 września 2022 r.)

 • 8945– liczba OPP
 • 1 114 355 345,38 mln zł- zebrane środki
 • 23 861 089,03 zł- Izba Administracji Skarbowej Zielona Góra: to 2,14 % ogólnopolskiej kwoty z 1% dla wszystkich OPP
 • Na liście utworzonej według zebranych kwot przez OPP w Polsce za rok 2021 jesteśmy na 167 W woj. lubuskim jesteśmy na 2. miejscu.

Na co przeznaczyliśmy 1% za 2021 rok:

 • Indywidualna pomoc dzieciom i dorosłym w leczeniu i rehabilitacji 528 564,61 zł
  (136 subkont)
 • Działalność Stołówki dla bezdomnych i ubogich Caritas w Zielonej Górze 31 065,61 zł
 • Działalność placówek wsparcia dziennego Caritas dla dzieci (tzw. działalność na rzecz oświaty i wychowania 8324,49 zł
 • Zakup plecków (500 szt.) w ramach akcji „Z uśmiechem do szkoły” 9717,00 zł
 • Promocja i organizacja wolontariatu 25 827,56 zł
 • Działalność łaźni i ogrzewalni dla bezdomnych w Zielonej Górze 28 848,76 zł
 • Dofinansowanie Schroniska Aktywizującego Caritas dla Bezdomnych Mężczyzn im. Św. Matki Teresy z Kalkuty w Zielonej Górze 20 444,05 zł
 • Koszt audytu Caritas 8000,01 zł
 • Promocja akcji 1% podatku-100% serca w 2021 roku 40 134,70 zł

ŁĄCZNIE:   700 926,79  zł

DZIĘKUJEMY!!

WARTO, BY 1,5 % PODATKU LUBUSZAN ZOSTAŁ NA TERENIE NASZEGO REGIONU!

Warto, by wspierał działania charytatywne dla osób chorych, niepełnosprawnych, dzieci, młodzieży, bezdomnych, potrzebujących mieszkających blisko nas.

Wystarczy tylko:

 1. Wejść na podatki.gov.pl
 2. Przygotować swój PESEL, kwotę przychodu z deklaracji za rok 2021 oraz kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców za rok 2022 (np. PIT-11) LUB użyć profilu zaufanego
 3. Edytować KRS organizacji pożytku publicznego
 4. Wpisać: KRS: 0000226818

ego od osób fizycznych na dzieła prowadzone przez Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Szczegółowe informacje wraz z rozliczeniem za rok 2020r. podamy podczas konferencji prasowej w styczniu 2022r.

Jak widać potrzeby są duże, stąd zachęcamy do rozliczenie PIT na naszą Caritas; to tylko kilka minut.

1,5% podatku – 100% serca to coroczna prośba Caritas naszej diecezji, by wspierać działania charytatywne i dobroczynne w postaci 1,5% podatku z naszych PITów. Zachęcamy, by wpisać KRS naszej Caritas (226818 – podany na plakacie oraz stronie www.caritaszg.pl).

Warto, by te fundusze zostały na terenie naszej diecezji i wspierały liczne dzieła Caritas w ciągu całego roku.