20 rocz. śmierci ks. kan. Tadeusza Kleszcza

śp. ks. kan. Tadeusz Kleszcz

We wtorek (14 marca) przypada 20. rocznica śmierci ks. kan. Tadeusza Kleszcza. Śp. ks. Kleszcz zmarł 14 marca 2003 r., w 78 roku życia i 47 roku kapłaństwa. Przez 21 lat (1980-2001 r.) pełnił urząd pierwszego proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarach.

Wdzięczność dawnemu pasterzowi wyrazimy we Mszy Świętej w intencji zmarłego, dzisiaj o godz. 18:00. Serdecznie zapraszam.

Życiorys

Urodził się 23 listopada 1925 r. w Pogwizdowie, pow. Bochnia. W latach 1931-37 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie. W roku 1945 podjął pracę w zawodzie piekarza w Wieliczce, tam też uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących, które ukończył egzaminem maturalnym w roku 1951. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1956 r. w katedrze wrocławskiej. Pracował jako wikariusz w parafiach: Wrocław Muchobór Wielki (1956-57), Wrocław Klecina (1957-58). W roku 1958 mianowany wikariuszem współpracownikiem parafii Lipinki Łużyckie z obowiązkiem zamieszkania i organizowania samodzielnej placówki w Grotowie. W roku 1980 mianowany proboszczem parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarach, gdzie podjął się prac remontowych kościoła i wybudował plebanię. W dowód uznania dla przeprowadzonych prac budowlanych w roku 1989 został wyróżniony przez bp. Józefa Michalika tytułem honorowym kanonika RM. W roku 2001 przeszedł na emeryturę. 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 18 marca w Żarach. Mszy św. koncelebrowanej z udziałem około 90 kapłanów przewodniczył bp Paweł Socha. Słowo Boże wygłosił ks. kan. Ludwik Lewandowski. Słowa wdzięczności i pożegnania wygłosili także: ks. Andrzej Tymczyj – następca Zmarłego, ks. Władysław Kleszcz, przedstawiciele władz miasta i licznie przybyłych parafian z Grotowa i Żar. Ciało Zmarłego spoczęło przy kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.