III Tydzień Modlitw o Ochronę Życia – Dzień 1

Trwa III Tydzień Modlitw o Ochronę Życia. Zapraszamy się do włączenia się w modllitwę. O akcji przeczytasz tutaj: kliknij

III Tydzień Modlitw o Ochronę Życia (2023) – dzień 1. Za rodziców i wychowawców


Za rodziców i wychowawców – o przyjęcie każdego dziecka z miłością, o mądre naśladowanie Świętej Rodziny z Nazaretu: Maryi i Józefa oraz o gotowość szukania u Nich rady w trudnościach wychowawczych.

„Czyż można myśleć o osiągnięciu pokoju, integralnego rozwoju ludów czy o ochronie środowiska naturalnego, bez ochrony prawa do życia najsłabszych, poczynając od tych, którzy mają się urodzić?” – pyta papież Benedykt XVI w Orędziu na 46. Światowy Dzień Pokoju. Dlatego rodzice przyjmujący poczęte dziecko, pierwsi wyraziciele szacunku dla życia, są także pierwszymi wychowawcami do pokoju.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, prosimy Cię, aby żadne trudności nie stawały się nigdy przyczyną przemocy pomiędzy narodami, przemocy w rodzinach czy w innych środowiskach, szczególnie przemocy w łonie matki. Bądź nam pomocą w afirmacji daru życia. Uczyń rodziców uczniami Świętej Rodziny z Nazaretu, otwartymi na Boże natchnienia we wszelkich trudnościach. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.

Modlitwa papieża Piusa XII

Matko Miłosierdzia, uproś nam u Boga pokój. Uproś nam przede wszystkim te łaski, które mogą w jednej chwili przemienić nasze dusze. Uproś nam te łaski, które pokój szerzą, sprowadzają i utrzymują. Królowo pokoju, za którym narody wzdychają, uproś światu pokój, aby w spokoju i ładzie wzrastało Królestwo Boże. Amen.

Modlitwa św. Jana Pawła II z encykliki Evangelium vitae

O Maryjo, jutrzenko nowego świata, Matko żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia: spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat, ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia, mężczyzn i kobiet – ofiary nieludzkiej przemocy, starców i chorych zabitych przez obojętność albo fałszywą litość. Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia.

Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej, aby mogli budować, wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli, cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie. Amen.