III Tydzień Modlitw o Ochronę Życia – Dzień 2

Trwa III Tydzień Modlitw o Ochronę Życia. Zapraszamy się do włączenia się w modllitwę. O akcji przeczytasz tutaj: kliknij

III Tydzień Modlitw o Ochronę Życia (2023) – dzień 2. Za dzieci i młodzież

Za dzieci i młodzież – o dobre życiowe decyzje, wierność chrześcijańskim wartościom i umiejętność odróżniania prawdy, dobra i piękna od tego, co jest ich zaprzeczeniem.

„Wszyscy, niezależnie od swojej życiowej roli, mamy obowiązek być ludźmi pokoju. Nikt nie jest wykluczony! Nikt nie ma prawa odwracać wzroku. W naszym świecie globalizacji popadliśmy w globalizację obojętności. Przyzwyczailiśmy się do cierpienia innych, nie dotyczy nas, nie interesuje, to nie nasza sprawa!” – stwierdza papież Franciszek we wstępie do książki Encyklika o pokoju na Ukrainie.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, spraw, aby także dzieci i młodzież uczyły się przechodzenia od postawy obojętności do postawy wrażliwości na inne osoby. Oświeć ich światłem swojej łaski. Niech poprzez wychowanie i samowychowanie staną się ludźmi pokoju, pełnymi szacunku dla życia drugiego człowieka, w każdym jego wymiarze i aspekcie, od momentu jego poczęcia aż po naturalny kres. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.

Modlitwa św. Jana XXIII

Zbawicielu nasz, prosimy Cię usilnie w naszych modlitwach o pokój, który nam pozostawiłeś: „Pokój mój zostawiam wam, pokój mój daje; wam”.

Oddal od nas wszystko, co mogłoby zagrozić pokojowi, i przemień wszystkich ludzi na świadków prawdy, sprawiedliwości i miłości braterskiej.

Oświeć tych, co rządzą losami ludów, ażeby troszcząc się o godziwy dobrobyt swoich rodaków, utrzymywali nieocenione dobrodziejstwo pokoju, abyśmy umieli obalać bariery, które ludzi dzielą, a zacieśniać więzy miłości wzajemnej, abyśmy mieli zrozumienie dla innych i przebaczali tym, którzy nam przykrość wyrządzili.

Tak, dzięki Tobie, wszystkie ludy ziemi będą stanowić jedną prawdziwą wspólnotę braterską tak, że wśród nich nie przestanie kwitnąć i królować Twój tak upragniony pokój. Amen.

Modlitwa św. Jana Pawła II z encykliki Evangelium vitae

 Maryjo, jutrzenko nowego świata, Matko żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia: spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat, ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia, mężczyzn i kobiet – ofiary nieludzkiej przemocy, starców i chorych zabitych przez obojętność albo fałszywą litość. Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia.

Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej, aby mogli budować, wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli, cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie. Amen.