III Tydzień Modlitw o Ochronę Życia – Dzień 5

Trwa III Tydzień Modlitw o Ochronę Życia. Zapraszamy się do włączenia się w modllitwę. O akcji przeczytasz tutaj: kliknij

III Tydzień Modlitw o Ochronę Życia (2023) – dzień 5

Za polityków, aby stanowione przez nich prawo stało na straży godności małżeństwa i rodziny oraz szanowało nienaruszalność i świętość ludzkiego życia.

„Ci, którzy nie doceniają w wystarczającym stopniu wartości ludzkiego życia i w konsekwencji popierają na przykład liberalizację aborcji, być może nie zdają sobie sprawy, że w ten sposób opowiadają się za dążeniem do pokoju iluzorycznego. Ucieczka od odpowiedzialności, która uwłacza osobie ludzkiej, a tym bardziej zabijanie bezbronnych i niewinnych istot ludzkich, nigdy nie zaprowadzi do szczęścia czy pokoju” – przypomina papież Benedykt XVI w Orędziu na 46. Światowy Dzień Pokoju.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, prosimy Cię za polityków, aby nie ulegali żadnym naciskom czy pokusom ucieczki od odpowiedzialności. Dodawaj im męstwa i mądrości, aby iluzorycznymi rozwiązaniami nie zastępowali nigdy pomocy prawnej, jakiej wymaga małżeństwo, rodzina i ludzkie życie od swego poczęcia. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.

Modlitwa papieża Benedykta XVI

To jest nasza modlitwa, którą wypowiadamy w tym momencie: „Wyzwól nas od wszelkiego zła i daj nam pokój”. Nie jutro czy pojutrze: Dzisiaj daj nam pokój, Panie! Amen.

Modlitwa św. Jana Pawła II z encykliki Evangelium vitae

O Maryjo, jutrzenko nowego świata, Matko żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia: spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat, ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia, mężczyzn i kobiet – ofiary nieludzkiej przemocy, starców i chorych zabitych przez obojętność albo fałszywą litość. Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia.

Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej, aby mogli budować, wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli, cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie. Amen.