25 marca – Dzień Świętości Życia

W sobotę 25 marca, tj. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzimy Dzień Świętości Życia

Dzień Świętości Życia został ustanowiony w odpowiedzi na słowa Jana Pawła II z encykliki Evangelium Vitae:

„[…] proponuję […] aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia (…) Trzeba, aby dzień ten był przygotowany i obchodzony przy czynnym udziale wszystkich członków Kościoła lokalnego. Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji. należy zwłaszcza ukazywać, jak wielkim złem jest przerywanie ciąży i eutanazja, nie należy jednak pomijać innych momentów i aspektów życia, które trzeba każdorazowo starannie rozważyć w kontekście zmieniającej się sytuacji historycznej”.

Evangelium Vitæ (łac. „Ewangelia życia”) – encyklika papieża Jana Pawła II o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego, ogłoszona 25 marca 1995.

W odpowiedzi na apel Jana Pawła II 293. Zebranie Plenarne Episkopatu Polski podjęło w roku 1998 uchwałę, że w Polsce Dzień Świętości Życia będzie obchodzony 25 marca.

Osoby pragnące pełniej przeżyć ten dzień zapraszamy:
– włączyć się w dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
– do wzięcia udziału w modlitwie przy Pomniku Dziecka Utraconego;