III Tydzień Modlitw o Ochronę Życia – Dzień 6

Trwa III Tydzień Modlitw o Ochronę Życia. Zapraszamy się do włączenia się w modllitwę. O akcji przeczytasz tutaj: kliknij

III Tydzień Modlitw o Ochronę Życia (2023) – dzień 6

O sprawiedliwość społeczną, która przejawia się m.in. w realnej pomocy państwa osobom niepełnosprawnym, a także o rozwój i promocję hospicjów perinatalnych.

„Niestety, państwa i instytucje międzynarodowe promują również aborcję jako jedną z tzw. «podstawowych usług» w ramach pomocy humanitarnej. Smutno jest widzieć, jak proste i wygodne stało się dla niektórych odrzucanie życia jako sposobu na rozwiązanie problemów, które mogą i powinny być rozstrzygane na korzyść matki oraz nienarodzonego dziecka. Dlatego błagam władze cywilne, aby zwróciły szczególną uwagę na dzieci, którym odmawia się podstawowych praw i godności, w szczególności prawa do życia i edukacji” – to słowa papieża Franciszka z Przesłania do Zgromadzenia Ogólnego ONZ z okazji 75-lecia istnienia tej instytucji.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, prosimy Cię, oświecaj swoją łaską odpowiedzialnych za środki publiczne, aby troszczyli się o sprawiedliwą pomoc dla najbardziej bezbronnych i potrzebujących, dla osób niepełnosprawnych czy nieuleczalnie chorych dzieci. Niech dobra, którymi dysponuje społeczeństwo, nie będą trwonione na spełnianie egoistycznych pragnień, ale niech zostaną wykorzystane mądrze i uczciwie. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen

Modlitwa papieża Franciszka

Panie Boże pokoju, wysłuchaj naszego błagania! Otwórz nam oczy i serca, i daj nam odwagę, byśmy powiedzieli: nigdy więcej wojny, wojna niszczy wszystko. Napełnij nas odwagą budowania pokoju. Spraw, by nie gasł w nas płomień nadziei, byśmy z cierpliwą wytrwałością wybierali dialog i pojednanie, aby nareszcie zwyciężył pokój. Amen.

Modlitwa św. Jana Pawła II z encykliki Evangelium vitae

O Maryjo, jutrzenko nowego świata, Matko żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia: spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat, ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia, mężczyzn i kobiet – ofiary nieludzkiej przemocy, starców i chorych zabitych przez obojętność albo fałszywą litość. Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia.

Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej, aby mogli budować, wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli, cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie. Amen.