III Tydzień Modlitw o Ochronę Życia – Dzień 7

Trwa III Tydzień Modlitw o Ochronę Życia. Zapraszamy się do włączenia się w modllitwę. O akcji przeczytasz tutaj: kliknij

III Tydzień Modlitw o Ochronę Życia (2023) – dzień 7

Za dziennikarzy i ludzi mediów – o to, by dostępne im narzędzia wykorzystywali do odważnego głoszenia prawdy o życiu i godności człowieka.

„Jeśli chodzi o prawo do życia, trzeba wyraźnie powiedzieć, że w naszej społeczności dokonuje się zagłady życia: obok ofiar konfliktów zbrojnych, terroryzmu i różnorakich form przemocy, są ofiary cichej śmierci, spowodowanej przez głód, przez aborcję, eksperymenty na embrionach i eutanazję. Jak można nie dostrzegać, że to wszystko jest zagrożeniem pokoju? Aborcja i eksperymenty na embrionach są bezpośrednim przeciwieństwem postawy otwarcia na drugiego, która jest konieczna do tworzenia trwałych, pokojowych relacji” – wskazał papież Benedykt XVI w Orędziu na 40. Światowy Dzień Pokoju.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, spraw, aby dziennikarze i ludzie mediów byli tymi, którzy otwierają oczy innych, opinii publicznej, na każde ukryte zło, aby budzili sumienia w obliczu tego wszystkiego, co jest zagrożeniem ludzkiego życia i pokoju. Niech nie zabraknie im do tego odwagi, a także osobistej wrażliwości. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.

Modlitwa franciszkańska

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść; wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda; jedność tam, gdzie panuje zwątpienie; nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz; światło tam, gdzie panuje mrok; radość tam, gdzie panuje smutek.

Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać; nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć; nie tyle szukać miłości, co kochać. Albowiem dając, otrzymujemy; wybaczając, zyskujemy przebaczenie, a umierając, rodzimy się do wiecznego życia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa św. Jana Pawła II z encykliki Evangelium vitae

O Maryjo, jutrzenko nowego świata…