Nabożeństwa w Wielkim Tygodniu

Rozpoczynamy Wielki Tydzień – czas Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Aby jak najpełniej przeżyć ten Święty Czas zapraszamy do wzięcia udziału w nabożeństwach upamiętniających najważniejsze wydarzenia w historii świata.