30-lecie święceń prezbiteratu ks. Proboszcza

Msza Święta jubileuszowa pod przewodnictwem ks. Biskupa Pawła Sochy w Rokitnie

Dzisiaj przypada 30. rocznica święceń prezbiteratu naszego Proboszcza – ks. kan. Leszka Okpisza.

Wspólnota parafialna wraz z licznymi gośćmi z poprzednich parafii ks. Leszka przeżywała tę uroczystość wczoraj podczas Mszy Świętej o godz. 13:00 w intencji jubilata oraz na agapie po Mszy Świętej.

Pragniemy dzisiaj ponowić wczorajsze życzenia złożone przez przedstawicieli naszej parafii: