Staramy się o dofinansowanie z Programu Odbudowy Zabytków

Drodzy Parafianie oraz Sympatycy żarskiej katedry!

W ostatnich dniach ruszył nabór wniosków do Drugiej Edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Ma on na celu odbudować blask zabytków w całej Polsce. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

Jako parafia nie możemy wystąpić o środki z tego programu, natomiast może zrobić to jednostka samorządu terytorialnego: gmina, powiat lub województwo.

Przy pierwszej edycji tego programy zwróciliśmy się do władz samorządowych, aby wystąpiły o dofinansowanie na renowacji naszej świątyni. Niestety nasze prośby zostały odrzucone – miasto złożyło wnioski na własne obiekty, a finalnie na terenie miasta Żary żaden zabytek nie uzyskał dofinansowania na renowacje.

Katedra żarska jest bezcennym zabytkiem sztuki sakralnej jak i świadkiem historii, nie tylko na skale miasta, powiatu, ale województwa i kraju. Dlatego podejmujemy wszelkiego próby ratowania tego, czego nie zniszczyła wojna i późniejsza dewastacja świątyni.

Jako parafia zwróciliśmy się do Gminy Miejskiej Żary i Powiatu żarskiego, aby wystąpili o środki na restaurację zabytkowej kaplicy Promnitzów oraz renowację zachodniej kruchty świątyni z portalem wejściowym i sklepieniem.

Czas na składanie wniosków jest do 16 sierpnia 2023 r. Mamy nadzieję, że władze samorządowe przychylą się tym razem do naszej prośby i stworzą szansę na uratowanie bezcennego dziedzictwa.

Zwracam się do Was, Drodzy Parafianie i Sympatycy z prośbą o modlitwę w tej intencji, abyśmy już niedługo mogli podjąć niezbędne prace ratunkowe, które bez tego dofinansowania, nie będą możliwe.

Ks. Leszek Okpisz
Proboszcz