Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Wszystkim nauczycielom, katechetom oraz pracownikom oświaty składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Niech dobry Bóg obdarzy was Darami Ducha Św. potrzebnymi do pełnienia obranego przez powołania nauczania i wychowywania dzieci i młodzieży, a bł. Natalia Tułasiewicz, patronka polskich nauczycieli otacza was modlitewną opieką.