Niedziela Misyjna 2023 – „Misje sercem Kościoła”


„Misje sercem Kościoła” to hasło 97. Światowego Dnia Misyjnego, który w tym roku obchodzimy 22 października. Jest to święto Papieskich Dzieł Misyjnych i całego Kościoła. Dzień ten w Polsce rozpoczyna Tydzień Misyjny.

Każdego roku w trzecią niedzielę października Kościół powszechny przeżywa Światowy Dzień Misyjny. Jest to czas intensywnego zaangażowania na rzecz tych, którzy jeszcze nie słyszeli Dobrej Nowiny o Zbawicielu, oraz wzmożonej animacji w parafiach, szkołach, seminariach czy zgromadzeniach zakonnych.

Ks. Maciej Będziński, dyrektor krajowy PDM, na konferencji przed Światowym Dniem Misyjnym zauważył, że w tegorocznym orędziu na Światowy Dzień Misyjny papież Franciszek opiera się na fragmencie Ewangelii wg św. Łukasza o uczniach zmierzających do Emaus (por. Łk 24, 13-35). Papież szczególną uwagę zwraca na przemianę, jaka zachodzi w uczniach po spotkaniu ze zmartwychwstałym Chrystusem. Wskazuje na ich rozpoznające Jezusa oczy, ich „rozpalone serca” oraz „nogi gotowe do drogi”. „Nie można prawdziwie spotkać Jezusa Zmartwychwstałego i nie zostać rozpalonym pragnieniem opowiedzenia tego wszystkim. Dlatego pierwszym i głównym bogactwem misji są ci, którzy rozpoznali Chrystusa Zmartwychwstałego w Piśmie Świętym i w Eucharystii i którzy noszą w sercu Jego ogień, a w swoim spojrzeniu Jego światło. Mogą oni dać świadectwo życia, które nigdy nie umiera, nawet w najtrudniejszych sytuacjach i najbardziej mrocznych chwilach” – zacytował papieża Franciszka ks. Będziński.

Następnie dyrektor krajowy PDM przybliżył hasło tegorocznej Niedzieli Misyjnej „Misje sercem Kościoła”. „W tradycji hebrajskiej serce to ośrodek spotkania i miejsce dokonywania wyborów. Święty Jan Paweł II mówił o sercu jako o wewnętrznym sanktuarium, w którym słyszy się głos Boga.. Zadając pytanie o kondycję Kościoła, polecam zapytać o misyjność tego Kościoła” – mówił ks. Będziński.

Ofiary składane na tacę w Światowy Dzień Misyjny we wszystkich parafiach świata, również tych najbiedniejszych, tworzą fundusz solidarności Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary.

Papieskie Dzieła Misyjne w Polsce w 2023 r. sfinansowały projekty na kwotę 1 006 113 USD, z czego 749 156 USD przeznaczono na projekty o różnym charakterze, realizowane w trzech krajach: Tanzanii, Tajwanie i Kazachstanie. Z kolei 65 771 USD przekazano na utrzymanie domów studenckich w Rzymie dla kleryków misyjnych i sióstr zakonnych, a 191 185 USD na funkcjonowanie sekretariatu generalnego w Rzymie.

Celem Papieskich Dzieł Misyjnych jest kształtowanie współodpowiedzialności za wspólnotę Kościoła i zachęcanie wszystkich wierzących w Chrystusa do zaangażowania w ewangelizację świata. Obecnie 40% krajów na świecie to wciąż terytoria misyjne.

Papieskie orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2023: zarynspj.pl/oredzie-na-swiatowy-dzien-misyjny/

Na podstawie: Niedziela Misyjna 2023 – „Misje sercem Kościoła” – M. Krystecka