Stefania Krokoszyńska otrzymała nagrodę „Człowiek Człowiekowi”!

8 kwietnia 2024 r. w parafii pw. Pierwszych Męczenników Polskich w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się uroczysta gala wręczenia nagrody Biskupa Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej ” Człowiek Człowiekowi za szczególne osiągnięcia na polu działalności dobroczynnej inspirowanej ewangelicznym duchem miłości bliźniego. Galę poprzedziła Msza Św. pod przewodnictwem bp. Adriana Puta.

Chodzi o to, aby dostrzec tych, którzy na co dzień bardzo konkretnie, a jednocześnie cicho i pokornie pomagają drugiemu człowiekowi. Są to osoby i instytucje – i im dzisiaj podziękowaliśmy

– powiedział biskup pomocniczy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. 

Nagroda została ustanowiona w 1999 roku przez bp. Adama Dyczkowskiego dla osób o szczególnych osiągnięciach związanych z działalnością charytatywną prowadzoną na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.
Wnioskodawcami mogą być organizacje lub instytucje działające na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi.

Tradycyjnie statuetkę przyznano w 3 kategoriach: indywidualnej, organizacji i darczyńcy. Łącznie biskup wręczył 14 statuetek. Wśród wyróżnionych znajduje się nasza parafianka – p. Stefania Krokoszyńska – prezes Parafialnego Zespołu Caritas!

Zdjęcia z uroczystości: 2024.04.08 – Gala wręczenia nagrody „Człowiek Człowiekowi”

Pani Stefania Krokoszyńska piastuje funkcję prezesa PZC od momentu powstania zespołu, tj. od 2002 r. Przez ten czas dała się poznać jako osoba wyjątkowa: spokojna, zrównoważona, gościnna i bardzo  pracowita. Posiada  niezwykle rzadką umiejętność skupiania wokół siebie innych ludzi i zarażania ich swoją troską i zaangażowaniem w działalność charytatywną na rzecz potrzebujących prowadzoną przez Caritas. O sobie mówi, że nic nie potrzebuje, bo najważniejszy jest Kościół, wiara i służenie innym.

Niektóre z działań podejmowanych lub koordynowanych przez p. Stefanie:

 1. Organizacja akcji pod hasłem „Rodzina – Rodzinie”.
 2. Organizacja zbiórek żywności „Tak, pomagam” w żarskich sklepach.
 3. Zakup leków, opału, odzieży potrzebującym, uiszczanie zaległych opłat za czynsz, gaz, energię elektryczną osobom mającym problemy finansowe.
 4. Odwiedzanie w domach osób chorych, samotnych, w złej sytuacji materialnej – udzielanie bieżącej pomocy finansowej (zakup leków, żywności, odzieży, opłaty za czynsz) oraz pomoc w trudach codziennego życia (pomoc chorym w dostaniu się do lekarza, zrobienie zakupów, zapewnienie należytej opieki).
 5. Przez dawanie przykładu dbałość o rozwój duchowy innych wolontariuszy PZC – comiesięczne Msze Święte w intencji wolontariuszy, GWU i Szkolnych Kół Caritas, spotkania modlitewne, rekolekcje.
 6. Dbanie o uczestniczenie PZC w akcjach organizowanych przez Caritas Diecezji: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom,  rozprowadzanie Paschalików na Wielkanoc.
 7. Organizacja zbiórki parafian na rehabilitację księdza Andrzeja Tymczyja.
 8. Współpraca z instytucjami samorządowymi: Urzędem Miasta Żary, Urzędem Gminy, Starostwem Powiatowym, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej a także instytucjami pozarządowymi oraz Parafialnymi Zespołami Caritas działającymi w mieście przebiega wzorowo.
 9. Organizacja Mikołajek dla dzieci w parafii.
 10. Nadzorowanie realizacji programu stypendialnego „Skrzydła” dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin.
 11. Nadzór nad prowadzeniem programów pomocy żywnościowej FEAD dla mieszkańców Żar, w tym osób bezdomnych.
 12. Koordynowanie organizacji wyjazdów dzieci z parafii na kolonie letnie czy obozy nad morze, w góry czy nad jeziora’

Ponadto jest wzorową żoną, matką i babcią.

Serdecznie gratulujemy pani Stefani otrzymania nagrody „Człowiek Człowiekowi”!
Pragniemy również podziękować jej jak i całemu zespołowi Caritas za pracę, którą wykonują na co dzień.
Życzymy dalszych sukcesów oraz owocnej pracy. szczęść Boże!