2024.05.31 – Nabożeństwo majowe przy Figurze NMP przy ul. Zielonogórskiej

Foto: x Leszek Okpisz