Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarach

Krąg Biblijny

„Gorliwe czytanie Pisma Świętego, któremu towarzyszy modlitwa, umożliwia tą intymną rozmowę, 
w której przez czytanie – człowiek słyszy mówiącego Boga, a przez modlitwę – odpowiada z ufną otwartością serca. ”. 

~ Benedykt XVI

Krąg biblijny to nie tylko grupa osób czytających Pismo Święte. To nie tylko miejsce, gdzie tylko czyta się i rozważa Słowa Boga. To nie tylko poznawanie dziejów historii jak przemawiał i jak działał Bóg.

Krąg biblijny to uczenie się rozpoznawania oblicza Boga w Jego Słowie. W Kręgu biblijnym otwieramy swoje umysły i serca swoje na Boże Słowa.  To spotkanie z Jezusem Chrystusem obdarzającym nas światłem Ducha Świętego.

Spotkania w Kręgu biblijnym to czas, gdzie człowiek zaczyna więcej wierzyć, zaczyna coś robić lepiej, to początek gdzie zaczyna robić coś, co jest pragnieniem Bożym. Krąg biblijny to po prostu spotkanie ze Słowem Bożym, odnajdywanie jego Prawdy w naszym życiu, poznawanie Ewangelii i zgłębianie jej przesłania.