Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarach

Relikwie

Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa jest miejsce przechowywania następujących relikwii:

Relikwie św. Jana Pawła II

Karol Józef Wojtyła urodził się w 1920 r. w Wadowicach. Wyświęcony na kapłana w Krakowie, kontynuował studia teologiczne w Rzymie. Mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej, w roku 1964 został jej arcybiskupem metropolitą. Uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II. 16 października 1978 r. wybrany na papieża, przyjął imię Jana Pawła II. Jako gorliwy pasterz otaczał szczególną troską przede wszystkim rodziny, młodzież i ludzi chorych. Odbył liczne podróże apostolskie do najdalszych zakątków świata. Szczególnym owocem jego spuścizny duchowej są m.in. bogate magisterium, promulgacja Katechizmu Kościoła Katolickiego, Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościoła łacińskiego i Kościołów wschodnich. Zmarł w Rzymie 2 kwietnia 2005 r., w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego

Więcej na temat życia św. Jana Pawła II.

W naszej parafii nabożeństwo o św. Janie Pawle II z błogosławieństwem relikwiami odbywa się w II czwartek miesiąca, po wszystkich Mszach Świętych.

Relikwie św. Maksymiliana Marii Kolbego

Św. Maksymilian Kolbe urodził się w Zduńskiej Woli koło Łodzi w roku 1894. Wstąpił do zakonu franciszkanów i w roku 1918 otrzymał święcenia kapłańskie. Mimo osobistego zamiłowania do skrajnego ubóstwa, w pracy apostolskiej posługiwał się najnowocześniejszymi środkami. Gorliwie szerzył cześć Maryi Niepokalanej. W roku 1941 został przez Niemców osadzony w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, gdzie dawał wszystkim przykład cierpliwości. Dobrowolnie przyjął śmierć w bunkrze głodowym zamiast innego więźnia. Zginął 14 sierpnia 1941 roku.

Więcej na temat życia św. Maksymiliana Marii Kolbego.

W naszej parafii nabożeństwo o św. Maksymilianie Marii Kolbem z błogosławieństwem relikwiami odbywa się w III czwartek miesiąca, po wszystkich Mszach Świętych.

Relikwie bł. kard. Stefana Wyszyńskiego

Stefan Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli. Wstąpił do seminarium duchownego we Włocławku, gdzie w 1924 roku przyjął święcenia prezbiteratu. W 1946 roku został mianowany biskupem diecezji lubelskiej, zaś w 1948 arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i warszawskim, oraz Prymasem Polski. Przez ponad trzy lata był więziony przez ówczesne władze komunistyczne, które prowadziły jawną walkę z Kościołem. Uczestniczył w Soborze Watykańskim II i roztropnie wprowadzał jego decyzje w Kościele polskim. Zmarł w opinii świętości 28 maja 1981 roku i został pochowany w Archikatedrze Warszawskiej. Beatyfikowany 12 września 2021 roku w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

Więcej na temat życia bł. kard. Stefana Wyszyńskiego.

W naszej parafii nabożeństwo o bł. kard. Stefanie Wyszyńskim z błogosławieństwem relikwiami odbywa się w IV czwartek miesiąca, po wszystkich Mszach Świętych.