Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarach

Stowarzyszenie Najdroższej Krwi Chrystusa

O Stowarzyszenie Najdroższej Krwi Chrystusa

Stowarzyszenie Krwi Chrystusa jest duchową rodziną skupiającą osoby świeckie, księży i zakonników, którzy rozważają Misterium Paschalne oraz szczególnie czczą Krew Chrystusa.

Modlitwa i działalność Stowarzyszenia Krwi Chrystusa koncentruje się wokół Misterium Paschalnego, ze szczególnym akcentem na Tajemnicę Przelania Najdroższej Krwi Jezusa. Głównym celem Stowarzyszenia Krwi Chrystusa jest troska i dążenie jego członków do osiągnięcia świętości oraz zabieganie o zbawienie bliźnich.

Cele Stowarzyszenia Krwi Chrystusa

  1. Są obecni we wszystkich miejscach bólu, cierpienia, choroby, niesprawiedliwości, przemocy… krzyku cierpiącej ludzkości.
  2. Ofiarują Najdroższą Krew Chrystusa w potrzebach całego świata realizując słowa św. Jana „Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie zginał lecz życie wieczne miał” (J 3,17 )
  3. Bronią wartości chrześcijańskich, patriotycznych, kulturowych
  4. Miejscem ich działania jest środowisko rodzinne i parafialne, środowisko pracy i społeczności lokalnej
  5. Swoją misję realizują przez posługę modlitwy i realizację zadań wynikających z przynależności do SKC.

Posługa modlitwy

Każdy należący do SKC stara się CODZIENNIE:

  • czytać i rozważać teksty Pisma Świętego, 
  • odmówić modlitwy ku czci Krwi  Chrystusa, 
  • otaczać modlitwa intencje SKC wyznaczone na dany miesiąc, 
  • prośby i intencje przekazywane przez ASC, Księdza opiekuna, animatorów oraz wskazane przez władze Kościoła dotyczące obecnej sytuacji w Kościele, w ojczyźnie i na świecie, 
  • modlitwy wynikające z osobistych i wspólnotowych postanowień

Stowarzyszenie Najdroższej Krwi Chrystusa w naszej parafii

Członkowie Stowarzyszenia spotykają się na modlitwie w pierwszy wtorek miesiąca na porannej Mszy Świętej.