Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żarach

Historia parafii

W 1975 r. na własność Kościoła Rzymskokatolickiego wrócił kościół farny. Wówczas rozpoczęto odbudowę zniszczonej wojną świątyni. W początkowym etapie pracami kierował ks. prał. Tadeusz Demel – proboszcz jedynej wówczas parafii pw. Wniebowzięcia NMP, którego zasługą było również odzyskanie świątyni.

Wokół odbudowywanej świątyni powstaje druga żarską parafia – parafia rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa została erygowana 15 czerwca 1980 r. przez Sługę Bożego ks. Biskupa Wilhelma Plutę. Pierwszy proboszczem nowo powstałej parafii został ks. Tadeusz Kleszcz.

Wielkim wysiłkiem w 1984 r. zostaje zakończona odbudowa kościoła parafialnego.

W 2001 r. ks. Kleszcz odchodzi na emeryturę, a nowym proboszczem zostaje ks. lic. Andrzej Tymczyj. Wówczas w parafii powstaje Parafialny Zespół Caritas oraz zostają wykonane liczne prace: gruntowny remont dachu kościoła oraz zostaje zbudowana kaplica wiecznej adoracji

W 2005 roku ks. Andrzej Tymczyj ulega wypadkowi samochodowemu i zostaje przeniesiony na urlop zdrowotny, a nowym proboszczem zostaje ks. Jan Poźniak. W 2012 r. powstaje Świetlica parafialna ” Bajka

W 2014 r. po długiej walce z chorobą umiera ks. Jan Poźniak. Nowym proboszczem zostaje ks. Krzysztof Kwaśnik

W 2022 r. ks. Kwaśnik otrzymuje nową parafię, a kolejnym proboszczem zostaje ks. kan. Jerzy Gałązka. W październiku wspólnota parafialna przeżywa 20-lecie PZC i 10-lecie Świetlicy parafialnej „Bajka”.

Po trzech miesiąc, z powodów zdrowotnych ks. Gałązka ustępuje ze stanowiska proboszcza. 12 listopada 2022 r. nowym proboszczem zostaje ks. kan. Leszek Okpisz. W 2023 r. wraz ze wspólnotą parafialną Liturgię Wigilii Paschalnej celebrował ks. Bp. Tadeusz Lityński. We wrześniu do parafii został przyłączony kościół pw. Krzyża Św. oraz po raz pierwszy zorganizowano dożynki parafialne w Żarach